Türkçe veya İngilizce kelime girerek sözlüğü kullanabilirsiniz.
Türkçe < > İngilizce Sözlük
    

  Ratgele seçilen bazı kelimeler
   Karıncalanma    Kılıbıklık
   Pastırma    Dalma
   Ahlak Bilimi    Motopomp
   Papirüs    Humor
   Bahis    Sele
   Fit    Havaalanı
   Olefin    Esir
   Kement    Gam
   Vurguncu    Modem
   Pay    Ittifak
   Soğutucu    Sepileme
   Papaya    Aşırılık
   Zirve    Yurt
   Dayalı    Popo
   Otoyol    Kist
   Sivrileşmek    Kartuş
   Kıskanma    Tezyin
   Polis    Acımak
   Reçine    Süresiz
   Deneyimsiz    ıslah
   önlemek    Tutarsızlık
|  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  A  |  B  |  ç  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  Y  |  Z  |