Türkçe veya İngilizce kelime girerek sözlüğü kullanabilirsiniz.
Türkçe < > İngilizce Sözlük
 

 " habitat " için arama sonuçları
  Habitat
  (i.) bir hayvan veya bitkinin yetiştiği yer; herhangi bir şeyin doğal yeri .
 " habitat " için arama sonuçları
  Habitat
  The natural abode, locality or region of an animal or plant.
  Habitat
  Place where anything is commonly found. the type of environment in which an organism or group normally lives or occurs; 'a marine habitat'; 'he felt safe on his home grounds'.
  Habitat
  The place where a plant or animal species naturally lives and grows; or characteristics of the soil, water, and biologic community that make this possible.
  Habitat
  The environment in which an organism or biological population lives or grows.
  Habitat
  The place and conditions in which an organism lives.
  Habitat
  The environment in which a population or individual lives; includes not only the place where a species is found, but also the particular characteristics of the place that make it especially well suite
  Habitat
  The place or environment where a plant or animal naturally or normally lives and grows. the natural home of an animal or plant; the sum of the environmental conditions that determine the existence of
  Habitat
  The place where a population lives and its surroundings, both living and non-living.
  Habitat
  The natural environment/area/location in which where an organism normally grows. the area in which an animal, plant, or microorganism lives and finds the nutrients, water, sunlight, shelter, living sp
  Habitat
  A specific area or environment in which a particular type of plant or animal lives Components of a habitat include food, water, and shelter. the place where an organism lives and/or the conditions of
  Habitat
  The place or community where a plant or animal lives and grows. the place where an organism naturally lives, grows, and interacts. the place where an animal or plant lives.
  Habitat
  The specific area or environment in which a particular plant or animal lives An organism's habitat provides all of the basic requirements for the maintenance of life For example, typical coastal habit
  Habitat
  The place where an animal or plant naturally lives and grows.
  Habitat
  The place where a population or community lives and its surroundings, both living and non-living. The native environment or specific surroundings where a plant or animal naturally grows or lives The s
  Habitat
  The natural home or environment of an animal or plant. the place where a species normally lives. the place or type of site where an animal or plant naturally or normally lives and grows; the arrangeme
  Habitat
  The specific environment in which an organism lives and on which it depends for food and shelter.
  Habitat
  The location and environmental conditions in which a particular organism normally lives. the type of environment in which an organism or group normally lives or occurs; 'a marine habitat'; 'he felt sa


   

  Ratgele seçilen bazı kelimeler
   Hareketli    Otsu
   Kordon    Farz Etmek
   Vitray    Su Birikintisi
   Maddesel    Terminal
   Slip    Oma
   Hemcins    Zor
   Jig    şakul
   General    Var
   Soğutmak    Atıştırmak
   Aylak    Büyüleyici
   Elden    Iltifat
   Aktarmalı    Gül Gibi
   Paradoks    Inekçilik
   Lojik    Art
   Işkembe    Veto
   Duman    Frapan
   Step    Fotomontaj
   Yapaylık    Judo
   Vahşice    Ikinci
   Tadil    Tutuk
   Halter    Vasiyetname
|  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  A  |  B  |  ç  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  Y  |  Z  |